OFRA – שפתיים

> בחזרה ל-OFRA

שפתיים

ליפ גלוס | מגוון צבעים
———————————OFRA - ליפ גלוס | מגוון צבעים

מקבע שפתיים טבעי
———————————OFRA - מקבע שפתיים טבעי

גלגל שפתונים/גלוסים
———————————OFRA - גלגל שפתונים/גלוסים

שפתונים | מגוון צבעים
———————————OFRA - שפתונים | מגוון צבעים

> בחזרה ל-OFRA

© Copyright - טופ-נייל קוסמטיקה מקצועית - כל הזכויות שמורות