KART – כף רגל סוכרתית

בחזרה למוצרים לפדיקור

קרם טיפולי לכף הרגל
———————————KART - קרם טיפולי לכף הרגללפרטים נוספים

תחליב טלק טיפולי
———————————KART - תחליב טלק טיפולילפרטים נוספים

קורנקס ג’ל
———————————KART - קורנקס ג’ללפרטים נוספים

מוקוסווט
———————————KART - מוקוסווטלפרטים נוספים

ציפורנית
———————————KART - ציפורניתלפרטים נוספים

משחה לטיפול בפטרת כף הרגל
———————————KART - משחה לטיפול בפטרת כף הרגללפרטים נוספים

© Copyright - טופ-נייל קוסמטיקה מקצועית - כל הזכויות שמורות