KART – מי פילינג

בחזרה ל – Pro Feet

KART – Pro Feet

מי פילינג

תכשיר משמש להמסת העור היבש הקשה והגס בכף הרגל. יתרונות התכשיר הם בריכוז החומצות הגבוה שבו המאפשרות טיפול מהיר ויעיל.

 KART - מי פילינג
© Copyright - טופ-נייל קוסמטיקה מקצועית - כל הזכויות שמורות