KART – איזי בלוק עוצר דם

בחזרה ל – Pro Feet

KART – Pro Feet

איזי בלוק – עוצר דם

התכשיר משמש לעצירת דימום בעת הצורך ונועד לשימוש במכון ובבית.

 KART - איזי בלוק עוצר דם
© Copyright - טופ-נייל קוסמטיקה מקצועית - כל הזכויות שמורות