KART – Pro Feet

בחזרה למוצרים לפדיקור

מרכך עור מהיר
———————————KART - מרכך עור מהירלפרטים נוספים

ספורט ג’ל
———————————KART - ספורט ג'ל
לפרטים נוספים

מוקוסווט – ספריי לכף הרגל
———————————KART - מוקוסווט - ספריי לכף הרגללפרטים נוספים

קורנקס ג’ל – לטיפול ביבלות
———————————KART - קורנקס ג'ל - לטיפול ביבלותלפרטים נוספים

קרם טיפולי לכף הרגל
———————————KART - קרם טיפולי לכף הרגללפרטים נוספים

ניו מוקופיל-להמסת הציפורן
———————————KART - ניו מוקופיל-להמסת הציפורןלפרטים נוספים

מוקופיל-קרם להמסת הציפרון
———————————KART - מוקופיל-קרם להמסת הציפרוןלפרטים נוספים

איזי ספט-לחיטוי כלי עבודה
———————————KART - איזי ספט-לחיטוי כלי עבודהלפרטים נוספים

איזי בלוק – עוצר דם
———————————KART - איזי בלוק - עוצר דםלפרטים נוספים

ציפורנית
———————————KART - ציפורניתלפרטים נוספים

צבתית מקצועית
———————————KART - צבתית מקצועית
לפרטים נוספים

פילינג לציפורן בעייתית
———————————KART - פילינג לציפורן בעייתיתלפרטים נוספים

סקלפל קהה
———————————KART - סקלפל קההלפרטים נוספים

ג’ל מי פילינג
———————————KART - ג'ל מי פילינגלפרטים נוספים

מי פילינג
———————————KART - מי פילינגלפרטים נוספים

נוזל ציפורניים לחיטוי והמסה
———————————KART - נוזל ציפורניים לחיטוי והמסהלפרטים נוספים

קרם טיפולי לפטרת הציפורן
———————————KART - קרם טיפולי לפטרת הציפורןלפרטים נוספים

פילינג לכף הרגל
———————————KART - פילינג לכף הרגללפרטים נוספים

סבון טיפולי לכף הרגל
———————————KART - סבון טיפולי לכף הרגללפרטים נוספים

© Copyright - טופ-נייל קוסמטיקה מקצועית - כל הזכויות שמורות