KART – קרם הכנה לפילינג

בחזרה ל – EMB

KART – EMB

קרם הכנה לפילינג

בעל חשיבות רבה ביותר בכל תהליך הפילינג. הקרם מכיל חומרי הבהרה וחומרי הגנה השומרים על העור. שימוש בקרם מונע התפרצות פיגמנטציה בעת ביצוע הפילינג ומסייע להבהרה עדינה של פיגמנט קיים. יש למרוח בערב, לאחר ניקוי בסבון הבהרה, כשבוע עד עשרה ימים לפני ביצוע הפילינג.

 KART - קרם הכנה לפילינג
© Copyright - טופ-נייל קוסמטיקה מקצועית - כל הזכויות שמורות