KART – מזו קריסטל פילינג

בחזרה ל – Innovate

KART – Innovate

מזו קריסטל פילינג

הפילינג נועד להסיר את שכבת התאים המתים מהעור ולאפשר חדירה טובה יותר של הסרום או התרכובת שנוצרה ממספר סרומים לעור.מיועד לשימוש מקצועי בלבד!

 KART - מזו קריסטל פילינג
© Copyright - טופ-נייל קוסמטיקה מקצועית - כל הזכויות שמורות