Sun Control 2000

בחזרה למוצרים נוספים

מוצרים נוספים – Dr. Kadir

Sun Control 2000

אור השמש ואנרגיית השמש הם מן הגורמים הסביבתיים החשובים ביותר שבלעדם לא יתכנו חיים על כדור הארץ. יחד עם זאת הקרינה האולטרא סגולה (UV) היא גורם מכריע בגרימת נזקים חמורים לבריאותנו: החל מגרויי עור וכויות שמש וכלה בהאצה מסיבית של תהליכי הזדקנות העור ויצירת גידולים סרטניים.
ההבנה של התהליכים ההרסניים שגורמת קרינת ה-UV הולכת ומעמיקה וטכנולוגיה של תכשירי הגנה מהשמש מתפתחת בהתאם.

סאן קונטרול 2000 :הגנה מוכחת בתחום ה- UV-A
בנוסף לחשיבותה של ההגנה בפני קרינת ה- UV-B , ההכרה בחשיבות ההגנה. בפני קרינת ה- UV-A הולכת וגוברת.
פקטור ההגנה (SPF) משקף את יעילות התכשיר בתחום ה- UV-B בלבד.

הצורך בשיטות יעילות לבדיקת כושר ההגנה של תכשירים בפני קרינת ה- UV-A הוכר על ידי רשויות הבריאות במדינות השונות.
באוסטרליה וביפן כבר אימצו שיטות בדיקה סטנדרטיות וכל תכשיר הטוען להגנה בתחום ה- UV-A חייב לעבור את הבדיקות. השיטה האוסטרלית מבוססת על כך שהתכשיר חייב לסנן לפחות 90% מקרינת ה- UV-A בתחום אורכי הגל 320-360 ננומטר. כל התכשירים בסידרת סאן קונטרול 2000 עברו בדיקה זו בהצלחה.

 ד"ר כדיר - Sun Control 2000
© Copyright - טופ-נייל קוסמטיקה מקצועית - כל הזכויות שמורות