CHRISTINA – תכשירים טיפוליים

Line Repair
Theraskin + HA
———————————כריסטינה - Natural Aloe Vera Gelלפרטים נוספים

Massage Cream

———————————כריסטינה - ביו סאטן סרוםלפרטים נוספים

Hydration Gel
Azulene
———————————כריסטינה - קרם לחות קולגן אזולןלפרטים נוספים

Sunscreen Moisturizing Cream hysical + Tinted
———————————כריסטינה - קרם לחות קולגן שמן גזרלפרטים נוספים

Maise Hair Mask

———————————כריסטינה - קרם לחות קולגן אנזים הפלצנטהלפרטים נוספים

Silicon Conditioning Hair Mask
———————————כריסטינה - קרם לחות עדין + ויטמין Eלפרטים נוספים

Beauty Globes

———————————כריסטינה - קרם לחות תפוח ירוק + ויטמין Eלפרטים נוספים

Cristal Fingers

———————————כריסטינה - קרם מזין מועשר בג’נסינגלפרטים נוספים

© Copyright - טופ-נייל קוסמטיקה מקצועית - כל הזכויות שמורות