depileve

depileve
מחממי שעוות ופראפין

מחמם שעווה
לפחיות 400/800 גרם
———————————מחמם שעווה - depileve

מחמם שעווה לרולרים
———————————מחמם שעווה לרולרים - depileve

מחמם פראפין
ידיים/רגליים
———————————מחמם פראפין - depileve

ערכות שעווה ופראפין

ערכת פראפין
לדיים/רגליים
———————————ערכת פראפין - depileve

ערכה מושלמת לשעווה
+ מחמם 800 ומחמם לרולרים
———————————depileve - ערכה מושלמת לשעווה

עזרים לשעווה

ידית לשעווה
———————————depileve - ידית לשעווה

מגן טבעת מקרטון
———————————depileve - מגן טבעת מקרטון

פוליסן
לטיפול בשערה חודרנית
———————————depileve - פוליסן

דפילבוקס
נייר להסרת שעווה
———————————depileve - דפילבוקס

סיטרי קלין
לניקוי וחיטוי מכשירים
———————————depileve - סיטרי קלין

עגלת שירות לשעווה
———————————depileve - עגלת שירות לשעווה

שעוות בדים

אזולן
400/800 גרם
———————————depileve - שעוות בדים אזולן

טבעית
400/800 גרם
———————————depileve - שעוות בדים טבעית

שמן זית
400/800 גרם
———————————depileve - שעוות בדים שמן זית

פנינה
400/800 גרם
———————————depileve - שעוות בדים פנינה

אלוורה
400/800 גרם
———————————depileve - שעוות בדים אלוורה

שעוות

מנוי
400/800 גרם
———————————depileve - שעוות מנוי

קריט
800 גרם
———————————depileve - שעוות קריט

אינטימה
400/800 גרם
———————————depileve - שעוות אינטימה

קריט פתיתים
1 ק”ג
———————————depileve - שעוות קריט פתיתים

כלורופיל/גולד
1 ק”ג
———————————depileve - שעוות כלורופיל/גולד

רולר לשעווה (קבוע)

ורוד
————————depileve - רולר שעווה ורוד

טבעי
————————depileve - רולר שעווה טבעי

ברונזה
————————depileve - רולר שעווה ברונזה

אלוורה
————————depileve - רולר שעווה אלוורה

רולר לשעווה (מתברג)

פנינה
————————depileve - רולר שעווה פנינה

שמן זית
————————depileve - רולר שעווה שמן זית

טבעי
————————depileve - רולר שעווה טבעי

אזולן
————————depileve - רולר שעווה אזולן

תכשירי ניקוי והרגעה

שמן להסרת שעווה
———————————depileve - שמן להסרת שעווה

קרם הרגעה לאחר שעווה
———————————depileve - קרם הרגעה לאחר שעווה

© Copyright - טופ-נייל קוסמטיקה מקצועית - כל הזכויות שמורות