Regeneration Under Mask

בחזרה ל -מוצרים למכון-Forever Young

פרוטוקול סקירת מוצרים למכון

שלב 4 – Regeneration Under Mask

פעילות:

ממצקת, מהדקת ומלחלחת את העור.

הוראות שימוש:

מרחי שכבה נדיבה על העור. עסי נמרצות בתנועה כלפי מעלה במשך 10-15 דקות.
הוסיפי מים מטוהרים והמשיכי בעיסוי בכדוריות עיסוי קרירות, ,Beauty Globes
במשך 5 דקות כדי להגביר את תכונות החיזוק של הטיפול. אפשרי למסיכה להיספג
לחלוטין. אין לשטוף את השארית. המשיכי לשלב 5.

 כריסטינה - Regeneration Under Mask
© Copyright - טופ-נייל קוסמטיקה מקצועית - כל הזכויות שמורות