Multi-Vitamin Supplement

בחזרה ל – Unstress-מוצרים למכון

פרוטוקול סקירת מוצרים למכון

שלב 6b – Frangipani Concentrate

פעילות:

מגן על העור מפני הזדקנות מוקדמת כתוצאה מעקה, מסייע בהיצמדות הרבדים של שכבת הקרן, ובהגנה על התאים של שכבת הקרן, מחזק את המחסום העורי ההגנתי ומווסת את אובדן המים משכבות עור העליונות TEWL – במטרה להגביר את הלחות
הטבעית.

הוראות שימוש:

במהלך העיסוי, טפטפי בכל פעם על כפות ידייך טיפות תוסף מולטי-ויטמינים
משלב 6b .

 כריסטינה - Multi-Vitamin Supplement
© Copyright - טופ-נייל קוסמטיקה מקצועית - כל הזכויות שמורות